Tornfalkar fotograferad på Mörkö i Södermanland

Lärkfalk

Ormvråkar

Bivråk, Ågesta

Fjällvråk

Ugglor

Sparvhök

Duvhök

Blå Kärrhök

Brun kärrhök

Stäpphök

Fiskgjuse

White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla). HAVSÖRN